Płatność PayPal

Prosimy o przelew należnej kwoty na adres:

USŁUGI MARKETINGOWE KUP-OPINIE.COM

W uwagach do przelewu należy umieścić nazwę opiniowanego miejsca. 

Po otrzymaniu płatności otrzymasz maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

Płatności PayPal funkcjonują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dlatego po płatności Twoje zlecenie zostanie natychmiast przyjęte do realizacji.